بیانیه ماموریت ما (2)

سلام.

تا اینجا گفتیم که هر کدام بایست نقشهایی را که داریم و یا اینکه می خواهیم داشته باشیم را مشخص کنیم. اولویت بندی کنیم و سپس ببنیم آیا آنقدر که اولویت آنها بالاست آنها را خوب انجام می دهیم یا خیر. مثلا من ممکن است نقش همسری خود را آنقدر که نقش مشتری بودن را خوب انجام می دهم ایفا نکنم در حالی ک همسر بودن اولویتی بالاتر از مشتری بودن دارد.

حالا بیایید ببینیم در هر یک از نقشهایی که برای خود انتخاب می کنیم چه ارزشهایی برای ما وجود دارد و کدام یک از این ارزشها مهمتر است. در این  حالت مثلا ممکن است در نقش بندگی خدا بجا آوردن واجبات مهم؛ دوری از گناهان مهم و انجام مستحبات و دوری از مکروهات در درجه دوم باشد. در نقش پدر بودن، رشد معنوی و فکری فرزند ارزش باشد و در نقش فرزندبودن، احترام و حل کردن مشکل والدین ارزش باشد. همچنین در نقش مشتری بودن، مراقبت از اموال در معامله و در نقش فروشندگی سود کردن مهم باشد. همچنین در نقش همسر بودن، صداقت و صمیمت ارزشهای بالا باشند و پاکیزگی و درایت ارزشهای بعدی، در نقش معلمی یاد دادن زندگی کردن اولویت بالا و درس آموختن اولویت بعدی باشد.

شما می توانید بسیاری از ارزشهایی را که در هر نقش برای شما اولویت دارد را برای خود بنویسید اما ما نیاز داریم که این ارزشها را در یک لیست اولویت بندی کنیم. حالا می فهمیم که اگر درست بر اساس اولویت هایمان زندگی کرده باشیم مثلا اگر برای سود بیشتر دروغی می گوییم به این معنی است که اولویت سود آوری بالاتر از صداقت است برای ما. و اگر با اینکه در شغلمان به بسیاری از بدیها متهم می شویم و بسیاری دردها را متحمل می شویم اما کارمان را درست انجام می دهیم معلوم است که برای ما ارزش درستکاری بالاتر از گرفتن حقمان است.

- لیستی از ارزشهای زندگی خود را از دل نقشهایی که دارید ایجاد کنید و به دقت اولویتهای ارزشهای خود را مشخص کنید.

 - سعی  کنید همیشه بر اساس ارزشهای خود زندگی کنید و گرنه بدون اینکه متوجه شوید در درون خود تناقض ایجا کرده اید و دچار بهم ریختگی می گردید.

مثلا اگر رعایت حقوق دیگران بیشتر از به موقع رسیدن سر کار برایتان اولویت دارد،‌پس  هرگز بخاطر چند دقیقه زودتر رسیدن (دیر تر نرسیدن)‌ حق بقیه افرادی که در حال رانندگی هستند را ضایع نکنید و قس علی هذا..........

 

موفق باشید.

/ 2 نظر / 45 بازدید
رهگذر

فوق العاده بود... موفق و پیروز باشید یا علے...

رهگذر

فوق العاده بود... موفق و پیروز باشید یا علے...