چه چیزی مهمترین است؟


این وبلاگ تلاش می نماید تا یک راه عملی جهت شناخت خود و مدیریت بر خود در راه رسیدن به ارزشهای انسانی ارائه دهد و نیاز مند کمک دوستان و صاحب نظران در این رابطه می باشد.

ویژگی های انسانهای موفق قهرمانان و آنان که همه آنچه خوبان دارند یکجا دارند

چرا ما به دنبال این بودیم که قهرمانانی را که می شناسیم مورد مطالعه قرار دهیم؟ در واقع یکی از کمکهای بزرگ که قهرمانان به ما  می توانند بکنند این است که مشخصه های شخصیتی را به ما ارائه کنند  که با ایجاد آن فرد به حد توانایی های خود میرسد. اگر در زندگی آنهادقت کنیم به این الگوهای رفتاری پی می بریم.

مشخص ترین الگوی رفتاری آنها اینست که همگی ایشان در زندگی خود موفق بوده اند!
منظور از موفقیت زندگی سازگار و هم ساز با خوبی هایی است که دراعماق وجود ما قرار دارد و تنها متعلق به خود ماست.

یا به عبارت دیگر               خود بودن در حد کمال

همه قهرمانان خودشان بودند اما در نهایت کمال ممکن. موفقیت آنها همانقدر که حاصل دست آوردهای زندگی اشان است که برخاسته از وجود خودشان نیز می باشد. آنها عموما خوش بین هستند، از ایشان یک آرامش درونی می تراود و در اکثر مواقع به هدفی که دارند خواهد روحی، احساسی، و یا فکری می رسند.  همه آنها همه این مشخصات را ندارند ولی بعضی مشخصه ها مشترکند:

1- شناخت خود: انها می دانند که کی هستند و توانایی ها و نقاط قوت خود را به خوبی می شناسند. با بهره گیری از قدرت سرشاری که حاصل چنین آگاهی است توانایی انجام کارهای خارق العاده ای دارند

2- اطمینان: ترس برایشان معنی ندارد

3- دانستن ارزش تک تک انسانها: تمرکز آنها بر کسانی است که خود را وقف خدمت به آنان کرده اند و نه بر خودشان

4- نوعی احساس اضطرار: آنها در کاری که انجام میدهند بی صبرند.

5- حس عمیق دارا بودن یک ماموریت شخصی: آنها آرمان گرا هستند و اشتیاق وافری برای رسیدن به آرمان خود دارند.

6- جاذبه شخصی: دیگران به سوی ایشان جذب می شوند

7- دانستن قدر و منزلت خود: خودرا با کسی مقایسه نمی کنندو هرگز نگرانی در مورد آنچه که نیستند ندارند

8- استمرار در طریق: راحت به این سو و آن سو کشیده نمی شوند

9- نوعی احساس آرامش رفتار: ایشان معممولا می توانند در زمان های بسیار بحرانی نیز جان سالم از مهلکه بدر ببند.

دکتر روستا ( استاد بازارایابی دانشگاه شهید بهشتی که به تازگی سمینارها و مقالاتی در زمینه مدیریت عمر  ارائه کرده و نوشته اند) ویژگیهای افراد موفق را بصورت زیر عنوان می کنند:

1-خیالپردازی: تخیل و رویا را دوست دارند وتوانایی تبدیل رویا به واقعیت را دارند.

2-قاطعیت:سریع و قاطع عمل می کنند.

3- عملگرا:بیشتراقدام می کنندتاحرف بزنند.

4- اراده:تسلیم ناپذیر، مصمم و متعهد هستند.

5-ازخودگذشتگی:در جایی که لازم است از خود گذشتگی نشان می دهند.

6-عشق: عشق را باور دارند.

7- توجه به جزئیات و نکات ساده: به بدیهیات و جزئیات توجه دارند.

8- پایش و کنترل : نظارت ،پایش و کنترل و ارزیابی را جدی می گیرند.

9-نتیجه گرا: بدنبال دستاورد نهایی هستند.

10-دیگران را هم شریک می دانند.

   + سعید - ٩:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۸